Potvrzení věku

Obsah těchto stránek je určen osobám starším 18 let.

Potvrzuji, že jsem starší 18 let

Pravidla marketingové soutěže „Velikonoční soutěž FLERET“

 1. Organizátorem marketingové soutěže „Velikonoční soutěž FLERET“ (dále jen soutěž) je společnost Spirit Distribution s.r.o., sídlem Na příkopě 850/8, Praha 1, IČO: 06334555.
 2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem či Instagramem a Facebook či Instagram za ni neručí.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, které zakoupily produkty z řady FLERET Collection 1850 nebo BESKYD 1129 v období trvání soutěže.
 4. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora soutěže nebo jejich rodinní příslušníci.
 5. Soutěž probíhá v termínu 17. 3. – 6. 4. 2021.
 6. Soutěž je jednokolová, určení výherců proběhne po skončení soutěže, nejpozději do 15. 4. 2021.
 7. Celkem bude rozděleno 5 hlavních cen v hodnotě 3 500 Kč a 25 menších cen v hodnotě 390 Kč. Celkový počet výherců je 30.
 8. Hlavní cena obsahuje 5x ovocný destilát FLERET Collection 1850 a 2x likér BESKYD 1129.
 9. Menší cena obsahuje 1x dárkový set miniatur FLERET.
 10. Soutěžící se do soutěže zapojí nákupem produktů FLERET Collection 1850 nebo BESKYD 1129 a uveřejnění fotografie viditelně znázorňující libovolně naaranžované pohoštění pro koledníky obsahující zakoupený produkt v termínu 17. 3. – 6. 4. 2021 na facebookovém profilu Fleret Distillery nebo na svém instagramovém profilu označenou hashtagem #koledasfleretem.
 11. Soutěžní fotografie musí obsahovat láhev FLERET Collection nebo BESKYD 1129. Ostatní prvky kompozice záleží na kreativitě soutěžícího.
 12. Soutěžící vyslovují souhlas s použitím sdílené fotografie na Facebookovém profilu Fleret Distillery nebo na svém instagramovém s hastagem #koledasfleretem, jejího obsahu a informací pro účely této soutěže. Fotografie nesmí obsahovat vulgární, hanlivý nebo jakkoliv urážlivý obsah. Takto vyhodnocené fotografie budou odstraněny a soutěžící vyřazen ze soutěže.
 13. Odborná porota složená ze zástupců organizátora vybere 30 nejoriginálnějších fotografií na základě splnění pravidel soutěže a osobních preferencí soutěžní kompozice.
 14. Vybraní výherci se při nárokování výhry musí prokázat platnou účtenkou nebo fakturou dokladující nákup vybraného produktu v daném období. Bez předložení dokladu o nákupu nemají vybraní výherci nárok na získání výhry.
 15. Vybraní výherci musí organizátorovi doložit vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů, který jim bude zaslán společně s oznámení o výhře. Souhlas může být zaslán elektronicky na adresu, kterou výherci obdrží spolu s dokumentem o zpracování osobních údajů.
 16. Výhry budou rozeslány v období 16. 4 – 30. 4. 2021 poštou.
 17. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za případné technické výpadky.
 18. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodování ve všech věcech týkajících se soutěže a každý účastník soutěže dává svůj souhlas s pravidly soutěže.
 19. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze proplatit v penězích.
 20. Tyto podmínky vstupují v platnost dnem zahájení soutěže: 17. 3. 2021
 21. Organizátor si vyhrazuje právo na změny podmínek soutěže.