Potvrzení věku

Obsah těchto stránek je určen osobám starším 18 let.

Potvrzuji, že jsem starší 18 let

Zpracování osobních údajů

V případě výhry, v souladu s pravidly soutěže prosím dokument stáhněte k vyplnění zde.

SOUHLAS SE SPRÁVOU, ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SEZNÁMENÍ SE S PODMÍNKAMI SOUTĚŽE

Jméno:
Příjmení:
Bydliště:
Telefon:
Email:

(dále jen „subjekt údajů“)

Zpracování osobních údajů

Subjekt údajů poskytuje společnosti SPIRIT DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 063 34 555 (dále jen „správce údajů“), coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a dalších osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů dobrovolně poskytne a které správce údajů o subjektu údajů získá z vlastní činnosti, a to pro účely pořádání jednokolové Velikonoční soutěže FLERET, do které se subjekt údajů přihlásil. Souhlas je udělen ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, popřípadě do doby ukončení činnosti správce údajů. Správce údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne správce údajů subjektu údajů na vyžádání. Osobní údaje správce údajů zpracovává automatizovaně
i manuálně v elektronické či listinné podobě. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce údajů či zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Poučení subjektu údajů
Subjekt údajů může udělený souhlas se zpracováním osobních údajů vzít kdykoliv zpět. Subjekt údajů má právo, (i) požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány, (ii) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, (iii) požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, (iv) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost osobních údajů a (vi) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.

Prohlášení o seznámení s podmínkami soutěže
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami soutěže uveřejněnými na www.fleret.cz a souhlasím s nimi.

Datum:

Podpis subjektu údajů